STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nhanh dùng cho máy thử máu đa năng Accu Answer Theo phụ lục Theo phụ lục Guilin Royalyze Medical Instrument Co., Ltd. Que thử nhanh thông số Cholesterol, Glucose, Axit Uric trong máu. Quy tắc 4 TTBYT Loại C