STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 tủ sấy tiệt trùng KMD-100HM ALP Co.,Ltd ALP Co.,Ltd để khử khuẩn trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế, bệnh viện,... phụ lục I,phần II, quy tắc 12, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C