STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh chuyên dụng dùng cho y tế Labor 170 C.F.Di Ciro Fiocchetti & C.S.n.c C.F.Di Ciro Fiocchetti & C.S.n.c để bảo quản sinh phẩm, hóa chất phục vụ cho xét nghiệm chấn đoán, điều trị phụ lục 1, phần III, quy tắc 5, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A