STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Móc dùng trong phẫu thuật các loại Theo danh mục đính kèm Best medical GmbH Best medical GmbH Dùng trong phẫu thuật mổ hở Quy tắc 6 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A