STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị giường kéo giãn cột sống – Traction Table Triton 6M 6M Meden - Inmed Sp.zo.o. Meden - Inmed Sp.zo.o. Điều trị giảm đau, vật lý trị liệu Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thiết bị giường kéo giãn cột sống – Montane 3558 Meden - Inmed Sp.zo.o. DJO,LLC Điều trị giảm đau, Vật lý trị liệu Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Thiết Bị Nhiệt Lạnh Trị Liệu C-5 DJO,LLC (DJ Orthopedics De Mexico, S.A De C.V.) DJO,LLC Điều trị giảm đau, Vật lý trị liệu Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Thiết Bị Nhiệt Nóng Trị Liệu SS-2 DJO,LLC (DJ Orthopedics De Mexico, S.A De C.V.) DJO,LLC Điều trị giảm đau, Vật lý trị liệu Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B