STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Brandon Medical Company Ltd. Định vị bệnh nhân trong phẫu thuật Định vị bệnh nhân trong phẫu thuật TTBYT Loại A