STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường dùng trong khám chữa bệnh kèm đệm JDC-SO141A BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Dùng cho bệnh nhân nằm Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ghế dùng trong khám chữa bệnh JDYPH112 BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Dùng cho bệnh nhân ngồi Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Ghế ăn dùng cho bệnh nhân đặt trên giường bệnh JDTCZ217 BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Dùng cho bệnh nhân đặt trên giường bệnh để ăn Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bàn kiểm tra có kèm ghế dùng trong khám chữa bệnh JDTBG011-A BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Dùng đặt trong phòng để đặt thiết bị kiểm tra Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Giường dùng trong khám chữa bệnh JDCSO171QA BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Dùng cho bệnh nhân nằm Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Giường dùng trong khám chữa bệnh JDCSO141QA BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Dùng cho bệnh nhân nằm Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Tủ đựng đồ có kệ dùng trong khám chữa bệnh (có thể đặt và lưu trữ thuốc) JDGCZ121A BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Dùng để đặt và lưu trữ thuốc Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Tủ có kèm bồn rửa tay JDGS121 BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Dùng đặt hồ sơ trong buồng bệnh Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Tủ đựng thuốc JDGYX121 BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Dùng để đựng thuốc Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Bàn kiểm tra (dạng giường) dùng trong khám chữa bệnh JDCZC142A BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Dùng để bệnh nhân nằm thăm khám sơ bộ ban đầu Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Khung xe đẩy để máy tính JDECF312 BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Dùng để máy tính và màn hình trong khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Đệm dùng cho giường khám chữa bệnh, bằng bông ép JDPCD015 BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Dùng để đặt lên giường bệnh Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A