STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng – Ống soi tai mũi họng 950.0243.0 ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG Nội soi tai mũi họng. Quy tắc 10, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng – Dây cáp nối nguồn sáng 950.0152.0 ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG Nội soi tai mũi họng. Quy tắc 10, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng – Nguồn sáng LED 541.2100.0 ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG Nội soi tai mũi họng. Quy tắc 10, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B