STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo tốc độ máu lắng tự động (Kèm phụ kiện đồng bộ) EA20 Shenzhen Xilaiheng Medical Electronics Co., Ltd., China Shenzhen Xilaiheng Medical Electronics Co., Ltd., China - Dùng để theo dõi tình trạng lắng máu của từng mẫu, ghi lại các giá trị tốc độ máu lắng trong thời gian phân tích. - Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. - Quy tắc 6 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B