STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu làm hàm chỉnh nha Orthodontic Resins, Self-Cured Vertex Orthoplast Clear/22 AVOPP2222500; Vertex Orthoplast Clear 922 Clear AOPV92225000; Vertex Orthoplast 901 Red AVOPV90100250; Vertex Orthoplast 902 Yellow AVOPV90200250; Vertex Orthoplast 903 Blue AVOPV90300250; Vertex Orthoplast 904 Green AVOPV90400250; Vertex Orthoplast 907 Purple AVOPV90700250; Vertex Orthoplast 908 Turquoise AVOPV90800250; Vertex Orthoplast 909 White AVOPV90900250; Vertex Orthoplast 910 Violet AVOPV91000250; Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Sử dụng để làm hàm trong chỉnh nha Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Vật liệu làm hàm chỉnh nha tự cứng Denture Base resins, Self­Cured Vertex Self-Curing ASCV25000; Vertex Self-Curing / 4 AVSCP0404000; Vertex Self-Curing / 7 AVSCP0725000; Vertex Self-Curing /10 AVSCP10025000; Vertex Self-Curing / 10 ASCP1050000; Cold Cure Repair / D4 DCRPD0450000; Cold Cure Repair / D10 DCRPDD1050000; Cold Cure Repair / J7V DCRPDJ750000; Vertex Castapress ACPV25000; Vertex Castapress AVCPV00250; Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Sử dụng để làm hàm trong chỉnh nha Quy tắc 12 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Vật liệu làm hàm chỉnh nha nấu nhiệt Denture Base resins, Heat Cured Vertex BasiQ 20 liquid DBQ20V25000; Vertex BasiQ 20 / 7 DBQPD200750000; Vertex BasiQ 20/ J7V DBQPD20J750000; Vertex BasiQ 20/ 10 DBQPD201050000; Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Sử dụng làm hàm trong chỉnh nha, hàm bán phần, toàn phần, gia cố hàm Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 Vật liệu làm hàm dẻo Denture Base Resins, Thermoplastic ThermoSens Rigid 1000 gram / T10 TVTSR01000T10; ThermoSens Rigid 1000 gram / TA2 TVTSR010000TA2; ThermoSens Rigid 1000 gram / TCL - Clear TVTSR01000TCL; ThermoSens Rigid 1000 gram / T07 TVTSR01000T07; ThermoSens Rigid 1000 gram / TS TVTSR01000TS; ThermoSens Rigid 1000 gram / TTR TVTSR01000TTR; ThermoSens Rigid 1000 gram / TTRV TVTSR01000TTRV; ThermoSens Rigid 1000 gram / T03 TVTSR01000T03; ThermoSens Rigid 1000 gram / T05 TVTSR01000T05; ThermoSens Rigid 1000 gram / TA3 TVTSR01000TA3; ThermoSens Rigid 1000 gram / TA3.5 TVTSR01000TA3.5; Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Sử dụng làm hàm trong chỉnh nha, hàm bán phần, toàn phần, gia cố hàm Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
5 Vật liệu làm hàm khay cá nhân Individual Impression Tray material, Self-cured Vertex Trayplast /GR ATNPGR25000; Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Sử dụng lấy dấu răng, Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
6 Sáp lấy dấu răng Modelling Wax Vertex Modelling Wax Regular FVMOD0003; Vertex Modelling Wax Hard FVMOD0004; Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Sử dụng để lấy dấu răng Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
7 Vật liệu làm bóng mẫu hàm Dental Varnish Vertex LC Gloss 30 ml FVACC0023; Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Vertex-Dental B.V. /The Netherlands Sử dụng đánh bón mẫu hàm Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B