STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị lọc máu liên tục PRISMAFLEX Gambro Dasco S.p.A Gambro Lundia AB - Liệu pháp thay thế thận liên tục cho những trường hợp bệnh nhân bị suy thận cấp tính và/hoặc quá tải dịch - Liệu pháp thay thế huyết tương cho những trường hợp bệnh nhân bị những bênh lý có chỉ định phải loại bỏ các thành phần huyết tương - Lọc máu hấp thụ dành cho những trường hợp bệnh nhân trong tình trạng có chỉ định phải loại bỏ ngay lập tức các chất bằng cơ chế hấp phụ - Lọc máu dành cho những trường hợp bệnh nhân trong tình trạng có chỉ định phải loại bỏ ra bên ngoài cơ thể carbon dioxide Quy tắc số 11- phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C