STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy nhuộm Gram tự động AT-2000G Dagatron Coporation /Hàn Quốc Dagatron Coporation /Hàn Quốc Sử dụng để nhuộm các mẫu bệnh phẩm chuẩn bị trên tiêu bản Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Máy nhuộm Gram và nhuộm lao tự động AT-3002 Dagatron Coporation /Hàn Quốc Dagatron Coporation /Hàn Quốc Sử dụng để nhuộm các mẫu bệnh phẩm chuẩn bị trên tiêu bản Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Gram Staining Kit GR-2A Dagatron Coporation /Hàn Quốc Dagatron Coporation /Hàn Quốc Sử dụng trong phương pháp nhuộm Gram để bước đầu phân biệt vi khuẩn Gram âm và Gram dương Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 AFB (Ziehl-Neelsen/Kinyoun) Stain Kit ZR-2A Dagatron Coporation /Hàn Quốc Dagatron Coporation /Hàn Quốc Sử dụng trong quy trình định tính và quan sát mô học trong phát hiện hiển vi của trực khuẩn kháng axit (Acid Fast Bacteria) Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A