STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông giãn nở mạch vành LAXA Coronary Dilatation Catheter Lacrosse NSE ALPHA Coronary Dilatation Catheter Powered Lacrosse2 Coronary Dilatation Catheter Powered3 NC Coronary Dilatation Catheter Goodman Medical Ireland Limited Goodman Co., Ltd. Can thiệp mạch Phần II. Mục B- Quy tắc 7 . KHoản 6 TTBYT Loại D