STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng SA 232 SA 232X SA 252F SA 300H SA 300VL SA 400A SA 450A SA 500 SA 500A SA 600A Sturdy Industrial Co., Ltd Sturdy Industrial Co., Ltd Dùng để hấp tiệc trùng dụng cụ y tế 15 TTBYT Loại C