STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thước khám khúc xạ 2202-P-1000 Keeler Ltd./ UK Keeler Ltd./ UK Khám khúc xạ mắt Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Vòng đội đầu dùng cho kính lúp 2199-P-7259 Keeler Ltd. Keeler Ltd. Vòng đội đầu dùng cho kính lúp Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Gọng kính lúp phẫu thuật 2199-P-1535 Keeler Ltd. Keeler Ltd. Gọng của kính lúp phẫu thuật Quy tắc 12 TTBYT Loại A
4 Bộ đèn soi dành cho kính lúp phẫu thuật 2004-P-1007 Keeler Ltd. Keeler Ltd. Dùng cho kính lúp phẫu thuật mắt Quy tắc 12 TTBYT Loại A
5 Dụng cụ kiểm tra thị lực hình nổi 2406-L-1000 Stereo Optical Company, Inc. Keeler Ltd. Kiểm tra thị lực Quy tắc 12 TTBYT Loại A
6 Đèn khe khám mắt cầm tay 3010-P-2000 Keeler Ltd. Keeler Ltd. Dùng để khám và chẩn đoán các bệnh ở bán phần trước mắt Quy tắc 12 TTBYT Loại A