STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu URIN-10. Urine strips/ 52010 SPINREACT SAU., Tây Ban Nha SPINREACT SAU., Tây Ban Nha Dùng trong chẩn đoán In Vitro Quy tắc 6 TTBYT Loại B