STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo huyết áp bắp tay và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục B.Well Swiss AG /Switzerland Đo các chỉ số: huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Dụng cụ đo huyết áp cơ và phụ kiện PRO-60; MED-61; MED-62; MED-63 B.Well Swiss AG /Switzerland B.Well Swiss AG /Switzerland Đo thông số huyết áp. Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Máy xông khí dung và phụ kiện PRO-110; PRO-115; MED-120; MED-121; MED-125; TH-134; TH-135 B.Well Swiss AG /Switzerland B.Well Swiss AG /Switzerland Máy xông mũi họng giúp tăng cường khả năng khuếch tán dịch xông vào khoang họng và mũi. Quy tắc 11; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Máy hút dịch mũi và phụ kiện WC-150 B.Well Swiss AG /Switzerland B.Well Swiss AG /Switzerland Dụng cụ hút mũi. Quy tắc 11; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B