STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng thun ELASTIC CREPE (SPANDEX) BANDAGE Anji Hengfeng Sanitary Material Co., Ltd Anji Hengfeng Sanitary Material Co., Ltd - Dùng để bó, băng cột vết thương. - Không dùng trực tiếp với vết thương hở. Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Băng bột bó xương PLASTER OF PARIS (PLASTER) BANDANGE Anji Hengfeng Sanitary Material Co., Ltd Anji Hengfeng Sanitary Material Co., Ltd - Dùng để băng cố định trong trường hợp bệnh nhân bị gãy xương. - Không dùng trực tiếp với vết thương hở. Quy tắc 4 TTBYT Loại A