STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ cấy vi sinh LVG-3AG-F8; LVG-4AG-F8; LVG-5AG-F8; LVG-6AG-F8; LVG-4CG-F8; LVG-6CG-F8; ACB-4E1; ACB-6E1; LHG-3AG-F8; LHG-4AG-F8; LHG-5AG-F8; LHG-6AG-F8; LHG-3BG-F8; LHG-4BG-F8; LHG-5BG-F8; LHG-6BG-F8; LHG-3CG-F8; LHG-4CG-F8; LHG-6CG-F8; LHG-4DS-F8; LVS-3AG-F8; LVS-4AG-F8; LVS-5AG-F8; LVS-6AG-F8; LVS-4CG-F8; LVS-6CG-F8; LVS-8CG-F8; LVS-4AG-S8; LVS-6AG-S8; LHS-3AG-F8; LHS-4AG-F8; LHS-5AG-F8; LHS-6AG-F8; LHS-3BG-F8; LHS-4BG-F8 LHS-5BG-F8; LHS-6BG-F8; LHS-4CG-F8; LHS-6CG-F8; LHS-8CG-F8 PT Esco Bintan Esco Micro Pte Ltd Dùng để tạo ra không gian sạch cho mẫu thao tác không bị nhiễm bẩn bởi môi trường xung quanh Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A