STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Clinical Supply Co.,LTD Ống thông can thiệp siêu nhỏ Progreat λ được chỉ định sử dụng để dẫn thuốc cản quang, thuốc và các vật liệu thuyên tắc (nút mạch) đến các mạch ngoại vi, ngoại trừ các mạch thuộc hệ thống tuần hoàn trung tâm. Không sử dụng sản phẩm này trong mạch vành và mạch não Quy tắc 7, Mục B, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C