STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent niệu quản Theo phụ lục Theo phụ lục Marflow AG Dẫn nước từ bể thận ra ngoài QT8/ Phần II- Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C