STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que đẩy Theo phụ lục Theo phụ lục Marflow AG Dùng để đẩy ống xông qua da QT6/ Mục B Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B