STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây truyền dịch Infusion Set Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Dùng để truyền dịch cho bệnh nhân Quy tắc 2; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Dây truyền máu Blood Administration/Transfusion Set Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Dùng để truyền máu cho bệnh nhân Quy tắc 2; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Kim cánh bướm. Scalp Vein Set Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Dùng để tiêm hoặc truyền dịch Quy tắc 7; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Dây truyền dịch đo thể tích. Measure Volume Set Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Dùng để truyền dịch cho bệnh nhân Quy tắc 2; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
5 Túi đựng nước tiểu Urine Collecting Bag Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Sử dụng đựng nước tiểu bệnh nhân Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
6 Ống thông tiểu Nelaton Catheter/ Uretheral Catheter/ Male External Catheter Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Sử dụng để dẫn nước tiểu ra ngoài Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
7 Ống cho ăn Ryle’s Tube/Nasogastric Tube /Infant Feeding Tube Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Sử dụng đưa vào tận dạ dày qua đường mũi hay miệng để đem thức ăn vào. Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
8 Ống hút dịch Suction Catheter Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Dùng để để hút dịch trong phẫu thuật, sử dụng dụng được nhiều lần. Sản phẩm sử dụng kết hợp với máy hút chạy điện Quy tắc 11; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
9 Ống thông mũi Nasal Oxygen Catheter Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Cung cấp oxy bổ sung hoặc tăng luồng khí cho bệnh nhân hoặc người cần trợ giúp hô hấp Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
10 Dây oxy 2 nhánh Twin Bore Nasal Oxygen Set Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Kết nối với máy tạo ôxy, nguồn khí trung tâm, cung cấp ôxy cho bệnh nhân Quy tắc 2; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
11 Mặt nạ oxy Oxygen Face Mask Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Dùng hỗ trợ cho bệnh nhân có vấn đề về hô hấp Quy tắc 2; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
12 Chắn lưỡi Guedel Airway Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Dùng hỗ trợ trong việc thông các ống dẫn qua cổ họng để bệnh nhân tránh trường hợp cắn lưỡi Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
13 Ống đặt nội khí quản Endotracheal Tube Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Dùng để duy trì đường thở thông thoáng và thông khí nhân tạo xâm nhập vào đường thở của bệnh nhân Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
14 Hút dịch bóp tay Vacuum Suck Suction Set Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Sử dụng hút dịch Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
15 Kim luồn IV Cannula Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Royal Surgicare Pvt Ltd/Ấn Độ Sử dụng để đặt vào hệ thống tĩnh mạch bệnh nhân trong thời gian ngắn để lấy máu, theo dõi huyết động, hay truyền dịch/thuốc Quy tắc 6; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B