STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pin Li-Ion (Cho khoan nhỏ dùng trong phẫu thuật GA344) không có Aesculap AG Aesculap AG Pin Li-Ion dùng để cung cấp năng lượng cho các máy Acculan và bao gồm kích hoạt và điều khiển động cơ điện của các máy Acculan theo lệnh của người dùng. Dùng trong các loại phẫu thuật: khoan cưa cho các xương lớn, phẫu thuật chỉnh hình, cưa xương ức và bào da cho da liễu Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A