STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ghế cho người chăm sóc bệnh nhân HSK-50.2.6SC.3.CS; HSK-50.2.6SC.3.SS Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng cho người chăm sóc bệnh nhân nặng hoặc qua đêm tại các bệnh viện, sơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bồn rửa bằng thép không gỉ HSK-80.2.2T Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng để vệ sinh cá nhân, tẩy rửa dụng cụ y tế sau khi sử dụng tại bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bồn rửa tự động HSK-81.3A.1L.2T Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Công ty Cổ phần Công nghệ Thương Doanh Dùng để vệ sinh cá nhân, tẩy rửa dụng cụ y tế sau khi sử dụng tại bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bồn rửa tự động cao cấp HSK-81.2A.1L.2T.LX Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng để vệ sinh cá nhân, tẩy rửa dụng cụ y tế sau khi sử dụng tại bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Bể rửa dụng cụ nội soi HSK-82.2.1L.1B Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng để rửa dụng cụ nội soi hoặc các dụng cụ y tế khác sau khi sử dụng Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Tủ đựng thuốc HSK-72.2.2GI.SU2 Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng để cất giữ, bảo quản dụng cụ y tế sử dụng tại bệnh viện, phòng khám, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Giá xếp thuốc HSK-75.4.0.PS1 Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng để cất giữ, bảo quản thuốc (tân dược, đông được) trong kho bệnh viện, cơ sở y tế, quân y viện,… Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Tủ sấy vô trùng nhiệt độ thấp Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng để sấy khô vô trùng dụng cụ y tế bằng kim loại, phi kim: ống thở, ống gây mê, bóng bóp, phổi giả, mặt nạ, bình làm ẩm… Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
9 Xe đẩy thuốc/ trị liệu bằng thép không gỉ HSK-62.2.1L.S Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Dùng để vận chuyển và phân phát thuốc đồ trị liệu hoặc chế phẩm y tế tương tự tới giường bệnh trong bệnh viện, cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A