STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi quang học dùng trong phẫu thuật nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục Karl Storz Dùng trong phẫu thuật nội soi Ngoại Tổng Quát – Sản Phụ Khoa – Niệu Khoa –TMH Quy tắc 05 TTBYT Loại B