STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang phục dùng trong phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd. Hospitech Marketing Sdn. Bhd.. Malaysia sử dụng trong phòng mổ (phẫu thuật) Quy tắc 4 TTBYT Loại A