STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao hút khói kèm điện cực và các phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục KLS Martin GmbH + Co. KG Dùng để cắt và đốt cầm máu, Sử dụng cho các bệnh nhân trong bệnh viện, các phòng y khoa và đặc biệt ở các phòng mổ. Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C