STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 điện cực trung tính 1 lầncho dao mổ SkintacV RS 05; RS 25; RS 27 LeoNhard Lang GmbH/ Áo LeoNhard Lang GmbH/ Áo dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 12 TTBYT Loại A
2 điện cực tim(ECG Electrode),điện cực timFS- 50C SkintacV F601 FS- TCl/10 F- TC1/6 F301,Skintact/ FS- 5OC LeoNhard Lang GmbH/ Áo LeoNhard Lang GmbH/ Áo dùng dẫn tín hiệu điện tim Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Tay dao mổ HCP -01 ESU Elektrodenhandgriff Skintact/ HCP-O1 LeoNhard Lang GmbH/ Trung Quốc LeoNhard Lang GmbH/ Áo dùng trong dao mổ điện Quy tắc 9 TTBYT Loại C