STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro Theo phụ lục Theo phụ lục Bio-Rad Dùng để xác nhận sự hiện diện của kháng thể kháng HCV trong máu toàn phần từ tĩnh mạch, huyết thanh hoặc huyết tương Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 1 TTBYT Loại D