STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm S 450 H/100 3908; S 900 H/100 3946 Elma Schmidbauer GmbH Elma Schmidbauer GmbH Làm sạch, kiểm soát nhiễm khuẩn cho dụng cụ y tế trong phẫu thuật, nội soi và nha khoa Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Nắp bằng thép không gỉ (phụ kiện cho máy rửa siêu âm) 100 9050; 100 9058 Elma Schmidbauer GmbH Elma Schmidbauer GmbH Phụ kiện của Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Giỏ bằng thép không gỉ (phụ kiện của máy rửa siêu âm) 100 9030; 100 9035 Elma Schmidbauer GmbH Elma Schmidbauer GmbH Phụ kiện của Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm Quy tắc 15, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B