STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bảng đọc phim X-Quang Theo phụ lục Theo phụ lục Ecomed (Hong Kong) Industry Co., Limited, Trung Quốc Hỗ trợ bác sỹ đọc kết quả chụp phim Quy tắc 12 TTBYT Loại A