STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng CLM-32L; CLM-40M; CLM-40L ALP Co., Ltd. ALP Co., Ltd. Để hấp tiệt trùng dụng cụ y tế, được thiết kế sử dụng rộng rãi trong bệnh viện, phòng khám, các phòng xét nghiệm, … Quy tắc 15, phần VI Trang thiết bị y tế dùng cho mục đích riêng, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BY TTBYT Loại C