STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu cầm tay 2500 / 2500A/ 8500 Nonin Medical, Inc, Mỹ Nonin Medical, Inc, Mỹ Loại máy cầm tay, sử dụng để đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu để bàn 9600/ 9700/ 7500/ 7500 FO/ 9600 Nonin Medical, Inc, Mỹ Nonin Medical, Inc, Mỹ Loại máy để bàn, sử dụng để đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu kẹp ngón tay 9590 Nonin Medical, Inc, Mỹ Nonin Medical, Inc, Mỹ Loại máy có cảm biến kẹp ngón tay, sử dụng để đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu đeo cổ tay 3150 USB Nonin Medical, Inc, Mỹ Nonin Medical, Inc, Mỹ Loại máy có đai đeo cổ tay, sử dụng để đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Máy đo nồng độ bão hòa oxy não và mô X-100 Nonin Medical, Inc, Mỹ Nonin Medical, Inc, Mỹ Sử dụng để đo nồng độ oxy bão hòa trong não và mô Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C