STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản tiểu cầu PC100-Pro Helmer Inc/Mỹ Helmer Inc/Mỹ Dùng để bảo quản tiểu cầu Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Máy lắc tiểu cầu PF15-Pro Helmer Inc/Mỹ Helmer Inc/Mỹ Dùng để lắc tiểu cầu Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A