STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 HỌ MÔI TRƯỜNG SINH HÓA ĐỊNH DANH Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Nam Khoa Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 HỌ ĐĨA GIẤY SINH HÓA Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Nam Khoa Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
3 HỌ THUỐC THỬ SINH HÓA Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Nam Khoa Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
4 BỘ ĐỊNH DANH IVD NK-RNIS Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Nam Khoa Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
5 HỌ ĐỊNH DANH QUE CẤY IVD NK-X/V/XV Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Nam Khoa Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
6 NK-COAGULASE TEST MI 005 ID Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Nam Khoa Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
7 BỘ ĐỊNH DANH QUE GIẤY IVD NK-NIACIN Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Nam Khoa Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Quy tắc 5 TTBYT Loại A
8 HỌ KHÁNG SINH ĐỜ NK-MIC.MDA Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Nam Khoa Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Quy tắc 5 TTBYT Loại A