STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn sản khoa đa năng (Multifunction Obstetric Table) KY-PD8609; KY-PD8610; KY-PD8611; KY-PD8611N; KY-PD8611M; KY-SZ-II; Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co.,Ltd/ Trung Quốc Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co.,Ltd/ Trung Quốc Dùng để khám sản phụ khoa cho bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Nôi sơ sinh (Baby Crib) KJW-BC603; KY-BB8708. Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co.,Ltd/ Trung Quốc Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co.,Ltd/ Trung Quốc Dùng để khám bệnh điều trị, hồi sức cho bệnh nhân nhi Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Tủ đựng dụng cụ cấp cứu (Emergency Trolley) KY-CH8123; KY-CH8125; KY-CH8126; KY-CH8130; KY-CH8131; KY-CH8132; KY-CH8132-75RB; KY-CH8137; KY-CH8138; KY-CH8151; KY-CH8152; KY-CH8156; KY-CH8163; KY-CH8165; KY-CH8166 ; KY-ET85072 ; KY-ET85072A ; KY-ET80573; Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co.,Ltd/ Trung Quốc Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co.,Ltd/ Trung Quốc Dùng để đựng dụng cụ cấp cứu cho bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Tủ đầu giường (Bedside cabinet) KY-KH8928; KY-KH8929; KY-KH8933; KY-KH8931; KY-KH8932; Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co.,Ltd/ Trung Quốc Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co.,Ltd/ Trung Quốc Nội thất bệnh viện phục vụ bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
5 Giường bệnh nhân (Manual Bed) KY-PD 8201; KY-PD 8202; KY-PD 8203; KY-PD 8301; KY-PD 8302; KY-PD 8303; KY-PD131KW; Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co.,Ltd/ Trung Quốc Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co.,Ltd/ Trung Quốc Dùng để khám bệnh điều trị, hồi sức cho bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
6 Cáng vận chuyển bệnh nhân (Manual Strecher) KY-EB6605; KY-EB6607; KY-EB6608; KY-EB6609; KY-EB6610; KY-EB6613; KY-EB6614; KY-EB6615; KY-EB6616; KY-EB6617; KY-EB6618; KY-EB6622; KY-EB6638; Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co.,Ltd/ Trung Quốc Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co.,Ltd/ Trung Quốc Dùng để vận chuyển bệnh nhân trong khu vực điều trị Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A