STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cố định Curafix H 138940; 138941; 138942; 138943; 138944; 138945; 138946; 190200; 190201; 190202; 190203; Zhende Medical Co.,Ltd/Trung Quốc Lohmann & Rauscher/Đức Sử dụng để cố định băng/gạc trên toàn bộ bề mặt vết thương ở những vùng khác nhau của cơ thể Sử dụng cố định ống dẫn lưu và ống thông Quy tắc 4 Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A