STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm kính chì che phóng xạ trong y tế (bao gồm kính chì, tấm kính chì chữ L tích hợp che chì buồng ion hóa, bảng chắn chì – bình phong di động) Theo phụ lục Theo phụ lục Biodex Medical Systems, Inc Sử dụng để che chắn chất phóng xạ phát tán khi thao tác chia liều phóng xạ hoặc bệnh nhân sử dụng thuốc phóng xạ Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
2 Dụng cụ chắn chì cho xylanh hoặc lọ chứa thuốc phóng xạ Theo phụ lục Theo phụ lục Biodex Medical Systems, Inc Sử dụng để đựng xylanh hoặc lọ chứa thuốc phóng xạ, ngăn phát tán thuốc phóng xạ ra bên ngoài. Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
3 Thùng rác chì (đựng rác thải phóng xạ dùng trong y tế) Theo phụ lục Theo phụ lục Biodex Medical Systems, Inc Thùng chứa rác thải phóng xạ dùng trong y tế, ngăn ngừa sự phát tán chất phóng xạ ra môi trường Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
4 Gạch chì che phóng xạ trong y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Biodex Medical Systems, Inc Sử dụng để che chắn chất phóng xạ phán tán ra khỏi phòng Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
5 Các loại tủ và bàn chắn chì chứa nguồn phóng xạ Theo phụ lục Theo phụ lục Biodex Medical Systems, Inc Sử dụng để chứa thuốc phóng xạ Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
6 Kit và dây nhựa Venti-Scan IV dùng trong y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Biodex Medical Systems, Inc Bộ Kit và dây nhựa sử dụng cho thuốc phóng xạ Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A