STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi các cỡ sử dụng trong y tế 0 LocaMed Ltd/ Anh LocaMed Ltd/ Anh Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B