STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng kính (Cận, viễn, loạn) 1.50 POLARIZED GREY SV HMCS 1.50 POLARIZED Green SV HMCS 1.50 POLARIZED Brown SV HMCS 1.56 UC UV400 SV F 1.56 HC UV400 SV F 1.56 HMC UV400 SV F 1.56 SHMC UV400 SV F 1.56 UC UV400 SV F high cyl 1.56 HC UV400 SV F high cyl 1.56 HMC UV400 SV F high cyl 1.56 SHMC UV400 SV F high cyl 1.56 UV400 HMCS 1.56 UV400 F SV HMCS high cyl 1.60 MR8 ASP 1.60 MR8 ASP high cyl 1.56 UV380 F SV UC 1.56 UV380 F SV HC 1.56 UV380 F SV HMC 1.56 UV380 F SV HMCS 1.56 UV380 F SV UC high cyl 1.56 UV380 F SV HC high cyl 1.56 UV380 F SV HMC high cyl 1.56 UV380 F SV HMCS high cyl 1.56 Excelite 1.56 Excelite high cyl 1.60 MR8 ASP UC 1.60 MR8 ASP HC 1.60 MR8 ASP HMC 1.60 MR8 ASP HMCS 1.60 MR8 ASP HMCS high cyl 1.60 ASP MR-8 SV SHMC F RX 1.56 PHOTOBROWN SV HMCS RX 1.74 ASP SV SHMC RX 1.67 ASP SV F SHMC Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd Dùng để cải thiện tầm nhìn của mắt,hỗ trợ điều trị các tật khúc xạ, bảo vệ mắt Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A