STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường dùng trong khám chữa bệnh và phẫu thuật JDC-SO BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD Dùng để lắp đặt trong bệnh viện phục vụ lưu trú, khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Nôi của trẻ em JDCYR112A BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD Dùng để lắp đặt trong bệnh viện để trẻ em nằm Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Xe đẩy dạng cáng dùng trong khám chữa bệnh JDC-ZY BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD Dùng để lắp đặt trong bệnh viện phục vụ lưu trú,vận chuyển bệnh nhân khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bàn kiểm tra dùng trong khám chữa bệnh JDCZC-A BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD Dùng để lắp đặt trong bệnh viện phục vụ khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Giường dùng trong khám chữa bệnh JDC-ET BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD Dùng để lắp đặt trong bệnh viện phục vụ lưu trú, khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Giường dùng trong khám chữa bệnh bằng điện JDCWG BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO., LTD Dùng để lắp đặt trong bệnh viện phục vụ lưu trú, khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A