STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO ACRIVA ;ACRIVA REVIOL; ACRIVA BB; ACRIVA REVIOL BB ;ACRIVA REVIOL TRI-ED; ACRIVA BB TORIC ;ACRIVA REVIOL BB TORIC; OCUVA ENOVA VSY BIOTECHNOLOGY BV, /Hà Lan VSY BIOTECHNOLOGY BV, /Hà Lan Cấy ghép để thay thế thủy tinh thể ở các bệnh nhân bị bệnh đục thủy tinh thể Quy tắc 8 TTBYT Loại C
2 Dịch Nhầy PROTECTALON VSY BIOTECHNOLOGY BV, /Hà Lan VSY BIOTECHNOLOGY BV, /Hà Lan Dùng trong các phẫu thuật bán phần trước của mắt và đặc biệt trong phẫu thuật đục thủy tinh thể có hay không có đặc kính và trong phẫu thuật tăng nhãn áp Quy tắc 8 TTBYT Loại C