STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng NC 23B; NC 23S; NC 32S; NC 100; NC 150; NC150D; NC 40M; NC90M; NC 300; NC 430; NC430D; NC 570; NC 570D; NC 710; NC 710D Nuve Nuve Tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và thiết bị nha khoa đóng gói và không đóng gói Quy tắc 15, phần II TTBYT Loại C
2 Tủ sấy/Tủ sấy tiệt trùng FN 032; FN 032N; FN 055; FN 055N; Fn 120; FN 120N; Fn 400; FN 400P; FN 500; FN500P Nuve Nuve Sấy tiệt trùng Quy tắc 15, phần II TTBYT Loại C