STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường sinh thiết phôi G – PGDTM/10074 Vitrolife Sweden AB/ Vitrolife Inc. Vitrolife Sweden AB/ Vitrolife Inc. Xác định các bất thường trong bộ nhiễm sắc thể của phôi, ngăn ngừa một số bệnh hoặc rối loạn di truyền được truyền từ bố mẹ sang trẻ. Quy tắc 3, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C