STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Ống thông tiết niệu bơm cản quang Imager™ II được sử dụng nhằm tạo điều kiện dẫn vào đường tiết niệu, hoặc qua một lộ trình ngược dòng hoặc hướng về phía trước, và có thể được dùng kết hợp với một dây dẫn hoặc để truyền vào chất cản quang. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B