STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ hút hơi độc HUF-B11581 HANKOOK HANKOOK Tủ hút hơi độc sử dụng trong thí nghiệm bảo vệ người dùng bằng cách hút hơi, bụi, khí phát sinh trong tủ khi làm việc với các chất, hóa chất nguy hiểm, xả ra bên ngoài qua đường ống khí. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A