STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định tính transferrin trong mẫu phân người Transferrin (TF) Test Kit (Colloidal Gold) Sichuan Orienter Biotechnology Co., Ltd. Sichuan Orienter Biotechnology Co., Ltd. Sản phẩm được sử dụng cho xét nghiệm định tính transferrin (Tf) trong mẫu phân người, giúp hỗ trợ chẩn đoán các bệnh chảy máu đường tiêu hóa trên lâm sàng. - Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; - Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6. TTBYT Loại B