STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO, Rh (D) và Kell MDmulticard ABO-D-Rh subgroups-K for patients Medion Grifols Diagnostics AG Medion Grifols Diagnostics AG Thẻ MDmulticard ABO-D-Rh subgroups-K for patients được sử dụng để xác định đồng thời nhóm máu hệ ABO, Rh và Kell, sử dụng nguyên lý sắc ký miễn dịch (lateral flow). Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 2. TTBYT Loại D