STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh Theo bảng kê đính kèm Liofilchem S.R.L - Cộng hòa Ý Liofilchem S.R.L - Cộng hòa Ý Dùng để tăng sinh, nuôi cấy, phân lập…vi sinh vật Quy tắc 5, phần III, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A